Khách đến nhà mời chén trà

ĐẢNG LÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI

hương hoa khoe sắc

Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phạm Văn Bảy)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bui_phan1.swf Que_huong_karaoke.swf Happy_new_year.swf Loi_cam_on_cua_Xuan_Sang.swf Showimg.gif Hoa_535587_3467761_hoa_65442251_1103757000_n.jpg Anhdongdepchomaytinh_400x100.gif P1090524.jpg Minh_Hang_chuc_mung_83.swf Covernewyear.jpg Kim_loan_chuc_tet.swf 2014.swf Chuc_xuan.swf 535587_346776165442251_1103757000_n1.jpg Anh_nghe_thuat1.jpg Uoc_mo_xanh_2.swf 1321407201_thiepnhagiao20112013.swf Chuc_mung_sn_ba_bich_van.swf Minh_Hang_chuc_mung_sinh_nhat_ba_Sang.swf Minh_Hang_chuc_mung_sinh_nhat_ba_Kim_Dung.swf

  Điểm báo

  ĐIỂM BÁO HÀNG NGÀY

  Chatboox

  Chuyên đề tìm chữ số cuối cùng

  I. Tìm một chữ số tận cùng Tính chất 1: a) Các số có chữ số tận cùng là 0, 1, 5, 6 khi nâng lên lũy thừa bậc bất kì thì chữ số tận cùng vẫn không thay đổi. b) Các số có chữ số tận cùng là 4, 9 khi nâng lên lũy thừa bậc lẻ thì chữ số tận cùng vẫn không thay đổi. c) Các số có chữ số tận cùng là 3, 7, 9 khi nâng lên lũy thừa bậc 4n (n thuộc N) thì...

  KIỂM TRA KỸ NĂNG TÍNH TOÁN CỦA HS

  I. D¹ng 1: KIÓM TRA Kü N¡NG TÝNH TO¸N THùC HµNH Yªu cÇu: Häc sinh ph¶i n¾m kü c¸c thao t¸c vÒ c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia, lòy thõa, c¨n thøc, c¸c phÐp to¸n vÒ l­îng gi¸c, thêi gian. Cã kü n¨ng vËn dông hîp lý, chÝnh x¸c c¸c biÕn nhí cña m¸y tÝnh, h¹n chÕ ®Õn møc tèi thiÓu sai sè khi sö dông biÕn nhí.Bµi 1: (Thi khu vùc, 2001) TÝnh: ...

  Đề thi chọn đội tuyển lớp 9-THCS-năm học 2009-2010.

  Sở Giáo dục – Đào tạo TP. Hồ Chí Minh Đề thi chọn đội tuyển lớp 9-THCS giải toán nhanh trên máy tính bỏ túi năm học 2009-2010. Ngày thi : 24 / 01 /2010 . Thời gian làm bài : 60 phút Câu 1: Tìm số dư trong các phép chia sau: a/ 1122334455 chia 54321 b/ 32 33 3 chia 7 Câu 2: So sánh 2 phân số: 5555555553 5555555557 m = và 6666666664 6666666669 n = Câu 3 : Tìm nghiệm gần đúng (chính xác 4 chữ...

  Số thập phân vô hạn tuần hoàn (đề thi Quốc gia năm 2001)

  Số thập phân vô hạn tuần hoàn (đề thi Quốc gia năm 2001) 1) Số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,363636... được viết dưới dạng một phân số tối giản. Thế thì tổng của tử và mẫu bằng (chọn một trong năm đáp số) là: (A) 15; (B) 45; (C) 114; (D) 135; ...

  BÉ HỌC TOÁN LỚP 1

  CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE http://phambayss.violet.vn/

  LIÊN KẾT VIOLET

  Sinh nhật thành viên